Om oss

Varbergs Föreningsråd är arbetsgivare åt ca 68 anställda som är placerade i olika medlemsföreningar som vaktmästare, kanslister eller föreningsassistenter. Vi anställer enbart personer med någon form av arbetsnedsättning. Syftet är att ge arbete åt personer som har svårt att konkurera på arbetsmarknaden idag. Samtidigt får föreningar i kommunen bra medarbetare. Varbergs Föreningsråd bildades 1983 som en ideell förening med medlemsföreningar inom Varbergs kommun. Vi har idag ca 115 medlemsföreningar. Kravet för medlemskap är att man är en ideell förening med verksamhet i Varbergs kommun.

År 2000 registrerades Varbergs Föreningsråd som arbetsgivare åt de anställda. Vi sköter all administration omkring anställningarna så att medlemsföreningarna kan ägna sig åt sin föreningsverksamhet. Eftersom vi enbart anställer personal med arbetsnedsättning är en del av deras lön täckt av statligt lönebidrag genom arbetsförmedlingen. Vi har även ett årligt stöd genom Varbergs kommun. De delar av lönen som inte täcks av bidrag betalas av den förening som den anställde har sin placering hos.

Rehabilitering är ett nyckelord i vår verksamhet. Vår målsättning är att 5 % av våra anställda varje år ska gå vidare till studier eller arbete på öppna marknaden. På det sättet får vi möjlighet att anställa nya personer som har svårt att konkurrera på den reguljära arbetsmarknaden.

 Medlemskap

Vi är medlemmar i Sveriges Föreningar. Hemsida  

 

 Styrelse

Ulf Nilsson
Styrelseordförande

Hans-Erik Bengtsson
Vice styrelseordförande

Östen Ek
Kassör

Irené Rosberg
Ledamot

Hanna Erixon
Ledamot

Eddie Nelson
Suppleant

Yngve Bengtsson
Suppleant

Jeanette Radtke
Adjungerad
 

 Valberedning

Lennart Johansson (sammankallande)

Lennart Nilsson

Elisabeth Otterdahl