Dokument

 

Ladda ner från vårt dokumentbibliotek

Alkohol & drogpolicy Uppladdat: 25 Oct 2013 Ladda ner
Arbetsbeskrivning Uppladdat: 04 Nov 2013 Ladda ner
Arbetsmiljöpolicy Uppladdat: 04 Sep 2014 Ladda ner
Årsmötesprotokoll 2018 Uppladdat: 11 Dec 2018 Ladda ner
Åtgärds och beredskapsplan mot sexuella trakasserier Uppladdat: 30 Mar 2015 Ladda ner
Broshyr om Varbergs Föreningsråd Uppladdat: 30 Oct 2013 Ladda ner
Handlingsplan för arbetsplatsträff Uppladdat: 16 May 2016 Ladda ner
Kvittens för friskvårdspeng Uppladdat: 11 Dec 2018 Ladda ner
Mål och verksamhetsplan för 2018 Uppladdat: 04 Apr 2018 Ladda ner
Medarbetarsamtal Uppladdat: 30 Oct 2013 Ladda ner
Semesteranmälan Uppladdat: 16 Feb 2015 Ladda ner
Stadgar Uppladdat: 04 Apr 2018 Ladda ner
Tidrapport Uppladdat: 17 May 2018 Ladda ner
Tidrapport Uppladdat: 17 May 2018 Ladda ner
Tillbud och olycksfallsrapport Uppladdat: 09 Nov 2017 Ladda ner
Utvärdering av Mål- och verksamhetsplan 2017 Uppladdat: 27 Feb 2018 Ladda ner