Dokument

 

Ladda ner från vårt dokumentbibliotek

2019 Årsmöte Uppladdat: 26 Mar 2019 Ladda ner
2019 Årsmöte Uppladdat: 26 Mar 2019 Ladda ner
2019 Årsmöte Uppladdat: 27 Mar 2019 Ladda ner
Alkohol & drogpolicy Uppladdat: 25 Oct 2013 Ladda ner
Arbetsbeskrivning Uppladdat: 04 Nov 2013 Ladda ner
Arbetsmiljöpolicy Uppladdat: 04 Sep 2014 Ladda ner
Årsmötesprotokoll 2019 Uppladdat: 15 Aug 2019 Ladda ner
Handlingsplan för arbetsplatsträff Uppladdat: 16 May 2016 Ladda ner
Kvittens för friskvårdspeng Uppladdat: 11 Dec 2018 Ladda ner
Medarbetarsamtal Uppladdat: 30 Oct 2013 Ladda ner
Medlemskap Uppladdat: 27 Jun 2019 Ladda ner
Policy gällande kränkande särbehandling och sexuella trakaserier Uppladdat: 17 Sep 2019 Ladda ner
Semesteranmälan Uppladdat: 16 Feb 2015 Ladda ner
Stadgar reviderade 2019 Uppladdat: 15 Aug 2019 Ladda ner
Tidrapport Uppladdat: 17 May 2018 Ladda ner
Tidrapport Uppladdat: 17 May 2018 Ladda ner
Tillbud och olycksfallsrapport Uppladdat: 09 Nov 2017 Ladda ner