Pensionsavtackning Erland

Tack Erland, med din kunskap och ditt tålamod har du varit en klippa för dina killar i arbetslaget. Mycket fint har byggts och renoverats ute i Varbergs föreningslokaler under din tid som arbetsledare i Varbergs Föreningsråd. Stort lycka till nu när du får bestämma över tiden som du vill.
Läs mer