Årsmöte

Årsmöte hölls onsdagen den 29 mars med 30 deltagare och 22 närvarande föreningar. Ulf Nilsson blev omvald som ordförande för ytterligare 1 år. Ny i styrelsen blev Irene Rosberg som ersätter Vivian Behm. I verksamhetsplanen för 2017 är omstruktureringsarbetet prioriterat liksom skapandet av en Fritidsbank i kommunen.
Läs mer