Arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö för våra anställda är viktig. Därför har vi genomfört en informationsträff för arbetsledare i våra föreningar. Fastighetsanställdas regionala skyddsombud Bo Gustafsson var med och gick igenom Arbetsmiljöverkets sanktionsavgifter och inom vilka områden våra anställda behöver ha utbildning för att få utföra vissa arbetsmoment, t.ex. användande av motorsåg, röjsåg m.m. Den 1 mars i år kommer nya bestämmelser när det gäller den "organisatoriska och sociala" arbetsmiljön, så även det gick vi igenom och samtalade om.
Läs mer

Nyanställda i januari

1 januari började Lotta Ohde Tömmervik arbeta hos oss som biträdande verksamhetschef på 100 %. Hon går bredvid Bodil Gustafsson fram till sista mars då Bodil slutar sin tjänst för att ta ut pension. Lotta tar då över hennes arbetsuppgifter. Lena Axbrink började den 18 januari som cafébiträde på 50 % hos Varbergs Flygklubb där hon varit på arbetspraktik under december månad. Vi hälsar Lotta och Lena välkomna i arbetsgemenskapen!
Läs mer

Telefonväxeln ur funktion

Vi använder oss av kommunens telefonväxel som just nu är ur funktion. Om ni vill nå oss får ni ringa på våra mobilnummer som finns under fliken "Kontakt".
Läs mer