Pensionsavtackning

Rita Reinholdsson, som varit placerad på Varbergs Flygklubbs föreningscafé, avtackades med kaffe och blomma eftersom hon slutar sin anställning den 31 oktober för att ta ut pension. Vi önskar henne allt gott i kommande dagar.
Läs mer