Pensionsavtackning

På förmiddagen den 16 juni hade vi en trevlig stund runt kaffebordet då vi fick avtacka fyra anställda som tar ut pension vid olika tidpunkter under sommaren. Vi tackar för fint utfört arbete i olika föreningar inom Föreningsrådet och önskar dem all lycka inför framtida "fria" dagar.
Läs mer