Årsmöte

Årsmöte för Varbergs Föreningsråd hölls den 1 april i Folkets Hus. Ulf Nilsson omvaldes som ordförande och även övriga ledamöter i styrelsen är oförändrade.
Läs mer