Besök från Malmö

Torsdagen den 4 september hade vi besök från Malmö av en grupp som ville titta på vår verksamhet i Varberg. De kom från Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation (MIP) och Malmö Idrottsföreningars Samorganisation (MISO).
Läs mer